Het aquarius tijdperk

De watte zult u misschien denken, maar beste lezer in 2012 is een nieuw tijdperk aangebroken in de geschiedenis van de aarde.

Een nieuw tijdperk kondigt veranderingen aan, wellicht heeft u het al een beetje gemerkt.

In dit levensverhaal vertel ik u er uitgebreid over.

scroll naar beneden

 

           HET AQUARIUSTIJDPERK 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer,                                                26-12-2011, 

 

 

Welkom in 2012, het jaar waarin volgens vele voorspellingen, o.a. van Inca’sMaya’s, hindoes en andere vroege volken, op de dag van de zonnewende 21-12-2012  hun tellingen erop uitkwamen dat op deze datum een nieuw wereldtijdperk gaat beginnen.  

Wij gaan over van het vissentijdperk naar het Aquarius tijdperk.  

Het zal u als lezer in eerste instantie weinig zeggen, tot u literatuur gaat lezen, welke duizenden jaren geleden geschreven zijn en welke melding maakten van deze tellingen en van waaruit, door verschillende bronnen  2012, als het jaar aangaven, waarop een nieuw wereldtijdperk gaat beginnen. 

Het is geen datum voor angst of vrees, maar een datum voor verlichting bij een zich veranderende wereld.  

Wij zitten nu in het afscheidsgedeelte van het vissentijdperk. Een tijdperk van dictatuur en de ik-cultuur. En wij gaan over naar het Aquarius tijdperk, welke er een is, waarbij de gevoelskant van de mens de boventoon gaat voeren. De vrouwelijke kant in ons allen zal meer aan bod komen, waardoor wij de wereld in een ander perspectief gaan zien.  

Helaas staan deze twee tijdperken als het ware loodrecht op elkaar en zullen zij vele botsingen gaan geven.  

Zij die de macht hebben en zij die het ik-belang behagen, zullen hieraan kost wat kost vast willen houden, maar de macht en de kracht van het nieuwe tijdperk zal dit stukje bij stukje doen afbrokkelen.  

Heel veel strijd zal hier mede gepaard gaan, en velen zullen hieraan  helaas ten onder gaan.  

Op ieder deel van de aarde zullen de krachten van het Aquarius tijdperk stukje bij stukje merkbaar worden, en uiteindelijk zal het de hele aarde hebben veranderd in een nieuwe, andere en wellicht betere wereld. 

Bij de overgang van de tijdperken zullen heftige natuurverschijnselen, zich ten toon spreiden, op alle delen van onze aarde.  

De vorm en de heftigheid hierbij, is zeldzaam voor een mensenleven en juist nu in deze overgangstijd zullen wij het allemaal gaan beleven. 

 Een heftige aardbeving hier, een grote overstroming daar, noodweer elders. Klimaten die radicaal veranderen, gletsjers die smelten en vulkanen die abrupt uitbarsten. Daar waar de mensheid deze rampen treft, zal de ontreddering groot zijn en het verdriet immens. Doch de wereldbevolking zal immer rekbaar blijken te zijn en zich uiteindelijk naar de omstandigheden aanpassen. Inmiddels zal er van onderaf een beweging gaande zijn, waarbij de gehele wereld bevolking zich massaal zal inzetten voor een andere en betere maatschappij. Een maatschappij, waar het voor ieder mens weer goed toeven wordt en waarbij de zorg voor de ander centraal zal staan. 

Dit hele fenomeen van verandering, zal niet van het ene op het andere moment gebeuren en dus ook niet op 21-12-2012. Maar is al enige jaren in gang gezet en zal wellicht over de periode van een decennia plaats vinden. En na zo’n 100 jaar zal de aarde weer tot rust komen en zijn, de bewoners, in staat om de nieuwe wereld te omarmen. Wel is het goed eens stil te staan bij deze wereldse verandering, te beseffen dat jij waarnemer bent van wat er zoal gebeurd en dat je er onderdeel van uitmaakt. Het geeft je wellicht een beetje achtergrond, en een houvast om zelf te gaan veranderen om aan het nieuwe wereldtijdperk te kunnen gaan deelnemen. 

Want het is niet de wereld die moet veranderen, maar het zijn wij allen die ieder voor zich, zijn persoonlijke verandering dient uit te dragen aan zijn mede aardbewoner. 

Een moeilijke opgave, want ook ik en jij laten niet gauw onze verworvenheden in deze wereld los en eenieder zal dus voor zichzelf een strijd moeten voeren te veranderen. Maar bedenk hierbij de wereld u zal omarmen bij deze verandering. 

In de nieuwe wereld zullen spiritualisme, de gevoelskant van de mens, en het beter delen van de opbrengst van de aarde centraal staan. De kennis zal geen reden meer zijn tot gewin, maar de mensheid gaan dienen om het leven te veraangenamen en makkelijker in te richten. 

Ik kan mij indenken, dat u als lezer door dit schrijven wordt verrast, dat u wellicht op zoek gaat naar meer achtergrond informatie over wat u in dit schrijven aantreft. Er is door de tijd heen veel over dit onderwerp geschreven en vastgelegd, zodat u op vele plekken hierover wat kunt vinden. 

Mijn intentie is, u er kennis van te laten nemen, en wie weet, is het voor u een inspiratie voor uw persoonlijke verandering. 

 

Gerard van Run 

Kom naar Buitenlust...

Schitterende natuurwandelingen
Gezellig koffie- en theeterras
Mediumdagen
Jeu de Boules banen

Cursussen wichelroede lopen

Huismetingen op straling

Buitenlust Vught

Esscheweg 274 A
5262 LH Vught
T 06- 319 49 614

Geopend van maart t/m oktober op vrijdag, zaterdag en zondag.

Groepen kunnen ook buiten deze dagen afspreken.

© 2020 Buitenlust Vught - Privacyverklaring - Website gemaakt door be optimized