Feest het is crisis!

Het is natuurlijk niet een echt feestje, maar het geeft de kans aan jongeren met hun innovaties aan de bak te kunnen komen. Want pas als het crisis is, en wij diep in de put zitten is de maatschappij en ook wij, genegen te veranderen.

Eigenlijk jammer dat daar crisissen voor nodig zijn.

scrol naar beneden

Feest het is crisis                      december 2013

 

 

Wat!, zult u zeggen “feest”! Het is een ramp. Ja een ramp voor wie de gevolgen van de crisis op zijn bord krijgt. Maar een feest voor de nieuwe generatie. De crisis geeft kansen voor vernieuwing en ruimt oude machten op. Pas in een diepgaande crises komt er ruimte voor vernieuwing.

Jongeren kunnen nu hun ideeën uit gaan dragen en krijgen hiervoor kansen in de “nieuwe wereld”. Daarom zou ik hen willen aanmoedigen de uitdaging aan te gaan.

Kijk hierbij niet op de eerste plaats naar het geld, maar draag je ideeën uit in een passie en ga er voor. De weg zal lang lijken maar de vruchten hangen altijd pas op het end.

Schroom niet om de nodige hulp te vragen voor het verwezenlijken van je ideeën. Velen staan klaar je te omarmen met je goede ideeën.

Wij ouderen, zullen afscheid moeten nemen, van de oude wereld. Een wereld die ons zo vertrouwd leek. Maar helaas het is tijd voor iets nieuws.

Het is te hopen voor ons ouderen dat wij de tijd bij kunnen blijven. Want de wereld gaat dingen laten zien vanuit een ander perspectief. De nieuwe generatie gaat het voor het zeggen hebben, en zij zullen de wereld radicaal gaan veranderen.

Een verandering in snelheid en beleving van dingen. Een gemak gebruik van de productie zal de boventoon gaan voeren. Dingen en apparaten zonder toegevoegde waarde zullen gaan verdwijnen. Kwaliteit, duurzaamheid en vormgeving zullen de hot items worden. Innovatie krijgt grenzeloze mogelijk heden.

Hierbij gaat het productie proces en de bedrijfsstrategie, drastisch veranderen. De producten zullen schoner gemaakt gaan worden, in een comfortabeler omgeving. De werkomgeving zal veranderen in een omgeving waarin iedere werknemer zich verbonden zal voelen met het gehele productie proces. Hierdoor zal een gezamenlijk kwaliteit besef ontstaan, en een persoonlijk verantwoordelijk “wij” gevoel.

Van uit het bedrijf zal meer en beter gekeken gaan worden naar de werkomgeving en het welzijn binnen het arbeidsproces. De leiding van het bedrijf zal korter bij de werknemers staan. Het bedrijfsresultaat zal bepaald worden door duurzaamheid, kwaliteit en arbeidsvreugde. Het winstoogmerk zal van minder belang worden en vervangen worden door een gezond ondernemers resultaat.

Het woord feest van de titel van dit schrijven ligt dus zeer genuanceerd. Feest voor hen die de kansen weten te pakken. Hier is moed voor nodig, doorzetting vermogen, en een juiste opleiding. Zet voor je zelf uit: wat wil ik, wat kan ik, en hoe kan ik mijn doel bereiken.

Van belang is hier bij, en-of keuzes te maken. Want en-en is dikwijls niet mogelijk of houdbaar. Een relativerende tevredenheid verminderd de stres gevoeligheid. Dit bevordert de gezondheid, en een gezond mens kan veel presteren en straalt tevens positieve energie uit naar zijn omgeving.

 

Probeer een maal per dag te mediteren. Dit kan tijdens je werk of op een rustig moment. Je innerlijke komt dan tot rust, dingen worden duidelijker en beslissingen kunnen makkelijker genomen worden.

Goede ontspanning en sport zullen het geheel complimenteren.

Opvoeding van kinderen zal steeds minder door ouders zelf gedaan worden, wat niet wil zeggen dat de kwaliteit van de opvoedouders naar beneden zal gaan, maar ik denk eerder in een opwaartse spiraal zich zal begeven. Werk, mediteren, ontspanning en gezin zullen harmonieuzer in elkaar gaan passen.

Voor de vijftig plussers onder ons zal er voor velen een teleur stellende toekomst gaan ontstaan. Zij zullen het niet bij gaan benen, het arbeids-productieproces zal hen uitsluiten. Het wordt zaak je op een nieuwe andere toekomst te richten.

Een die gepaard zal gaan met minder inkomsten, en waarbij het zaak zal zijn, de grootse plannen om te buigen in de bijzondere kleine dingen van alle dag.

Met meer genieten van kleine dingen. Het er zijn voor de nog oudere generatie, want daar zal de klap van versobering en vooral eenzaamheid hard aankomen. Maar met een klein beetje inzet van allen kunnen wij hier een prachtige oplossing bieden. Je een of meerdere dagen beschikbaar stellen, voor deze ouderen in hun eigen woonomgeving. Zij vragen dikwijls niet veel, slechts wat aandacht, of hulp bij dingen die qua leeftijd voor hen te moeilijk of te ingewikkeld worden. Dus ook voor de vijftig plussers zal de wereld drastisch veranderen. Maar zoals ik al vermelde met duidelijk ook kansen voor hen. Het begeleiden van de jongeren op de basisscholen, het mede verzorgen van sportaccommodaties, het gaan genieten van de natuur door wandelingen en fietstochten. Het samen met leeftijdsgenoten gaan ondernemen van ontspanningsmomenten en wat ik al vernoemde de medezorg voor onze ouderen.

Ik denk als wij dit met ons allen oppakken dat er toch nog een goede toekomst weggelegd is, maar het is zaak het met zijn allen te doen en ons eigen ik zo nu en dan wat op zij te zetten.

 

Gerard van Run

 

 

 

 

 

 

Kom naar Buitenlust...

Schitterende natuurwandelingen
Gezellig koffie- en theeterras
Mediumdagen
Jeu de Boules banen

Cursussen wichelroede lopen

Huismetingen op straling

Buitenlust Vught

Esscheweg 274 A
5262 LH Vught
T 06- 319 49 614

Geopend van maart t/m oktober op vrijdag, zaterdag en zondag.

Groepen kunnen ook buiten deze dagen afspreken.

© 2020 Buitenlust Vught - Privacyverklaring - Website gemaakt door be optimized